Get Firefox
Get Firefox
MakePovertyHistory.org
MakePovertyHistory.org

Telefonterror.no

Note: this post is only available in Norwegian

Old 1896 telephoneTelefonterror.no er en grei tjeneste som per dags dato inneholder over 300 telefonnumre til telefonselgere og markedsanalytikere. Denne listen kan du så f.eks. importere i din mobiltelefon, slik at du lett kan se om det er en “telefonterrorist” som ringer og da bare ignorere samtalen. Eller for de som skulle være så heldige å ha en Asterisk PBX satt opp, kan sikkert legge til denne listen slik at telefonoppringning fra disse “terroristene” viderekobles direkte til en telefonsvarer.

Leave a Reply

Answer this question based captcha in order to post your comment:
Could you calculate what fxoxuxr times txwxo makes?

This is a gravatar-friendly blog.
Enter your e-mail address to use your gravatar.